Сключен е договор с фирма изпълнител – „ФЛАЙ НЕТ 1“ ЕООД, която да обезпечи безжичен достъп до интернет на територията на община Петрич. Зоните, които ще имат свободен достъп до интернет са общо 13 – градски площад, градски парк, градинката до жп гарата, площад „Македония“, Общински пазар, зала „Арена Петрич“, градинката на кв. „Дълбошница“, градинката до трите блока на ул. „Цар Борис III“, както и площадите в селата: Първомай, Коларово, Кърналово, Марикостиново и Кавракирово. Това ще бъде изпълнено съгласно условията към сключеното между Община Петрич и Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) споразумение. Целта е да бъде насърчена и подкрепена интернет свързаността в местните общности. Дейностите, предмет на договора, включват доставка на съответното оборудване, монтаж на същото, първоначална конфигурация на безжичната мрежа по WiFi4EU и обучение на поне един служител на Възложителя, Община Петрич, за работа с нея. Цената за изпълнение на договорените работи е 24 447,88 лева без ДДС.