начало тагове „Агенция по кадастър“ град Разлог

Тагове: „Агенция по кадастър“ град Разлог

Община Разлог – първата в България с влезли в сила кадастрални...

На 21.08.2018 г. в бр. 69 в ДВ със Заповеди на изпълнителния директор на „Агенция по геодезия, картография и кадастър“ от 24 юли 2018...