Аварийно подменят водопровода на „Седма Рилска дивизия“

Аварийна подмяна на водопроводната мрежа започна по улица “Седма рилска дивизия” в Дупница. Там тече в момента ремонт на надземната инфраструктура с подмяна на тротоари и цялостно преасфалтиране. Със стартирането на дейностите бе установено, че водопроводната мрежа е силно компрометирана, което наложи да се вземат спешни мерки от Община Дупница. “Водопроводът е изцяло за подмяна, заедно със сградните отклонения. Авариите по него ще зачестят в бъдеще, което ще обезсмисли не само ремонтът на улицата, но и създава постоянни проблеми на живущите. Затова финансирането за тази подмяна ще бъде заложено в капиталовия списък на Община Дупница”, обясни градоначалникътинж.МетодиЧимев.

Освен по “Седма рилска дивизия”, ремонтни дейности продължават и по улица “Венелин”, където освен надземната инфраструктура се подменят и сградните водопроводни отклонения.