Борис Харизанов

Дни на успеха „Предизвикай се“ ще се проведат в Петрич. На 11 и 12 октомври в общинската зала в град Петрич ще се състои първото издание на мотивационния форум. По време на двудневното събитие лектори от различни професионални направления ще споделят своя професионален опит, ще дават практически съвети на присъстващите, както и полезна информация за стажантски програми.


Петър Петров

Сред лекторите ще бъдат инж. Ивелина Джамбазова, Станислав Ласков, адв. Борис Харизанов, д-р Методи Хлебаров, Бистра Илиева, Светослав Лобошки, Валентин Цветков, шеф Петър Петров и др. Основен фокус ще бъдат личните истории и мотивация за успех. След всяка презентация ще има дискусия.
Целта на формата е да запознае младите с възможностите, които дава малкият град за развитие и споделяне на опита на вече успелите в дадена сфера.