Калин Везенков и Иван Минков

В началото на годината съветниците гласуваха изнесената група в с. Стоб, да продължи да функционира с 6 деца, но в полудневна форма

 

Административният съд в Кюстендил отмени решение на ОбС – Кочериново относно изнесената група на ОДЗ „Ален мак“ в с. Стоб. Това информира на последната сесия председателят на местния парламент Калин Везенков. Припомняме, че и областният управител, и кметът Минков атакуваха решението на ОбС в съда като незаконосъобразно.

На няколко пъти майки от Стоб идваха на заседанията на местния ОбС в защита на детската градина.

В началото на годината съветниците в Кочериново гласуваха изнесената група в с. Стоб, към ОДЗ „Ален мак“ в общинския център да продължи да функционира с 6 деца, но в полудневна форма. Така те отмениха предишно свое решение. През м. септември ОбС взе решение групата в Стоб да бъде от 11 деца, при условие че Наредбата на МОН предвижда минимум 12 деца. През м. октомври тази наредба бе отменена на национално ниво и минимумът бе сведен на 6 деца. През м. декември съветници разрешиха за учебната 2017-2018 г. изнесената група на ОДЗ „Ален мак” в общинския център да продължи да функционира с 6 деца.


Виктор Янев

„Това решение е икономически неизгодно за общината и законово нередно. Не може заради 6 деца, а то реално идват 4-5, да поддържаме цяла сграда с трима души персонал“, коментира тогава кметът на Кочериново Иван Минков. Той върна тази точка отново за обсъждане като незаконосъобразна с мотивите: „Поради явното противоречие с нормативната уредба, несъобразяване с правните доводи в заповедите на кмета на общината и областния управител и поради установените нарушения в групата в с. Стоб при проверките от РУО-Кюстендил и община Кочериново“.

Областният управител също излезе с решение по казуса: „Решение №133/18.12.2017 г. на ОбС в Кочериново подлежи на връщане за ново обсъждане и отмяна от ОбС като незаконосъобразно поради противоречието му с чл. 5, ал.2, т.4 от АПК и чл.54, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите от системата на предучилищното и училищното образование и Наредба №7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена“, се казва в документа на областния Виктор Янев.

Това наложи Общинският съвет да разгледа наново проблема с детската градина в с. Стоб на извънредно заседание на 24 януари т.г. Съветниците обаче не успяха да решат казуса и областният управител В. Янев и кметът Минков оспориха решение №133 на ОбС в Кочериново пред Административен съд – Кюстендил.

Калин Везенков информира, че ОбС няма да обжалва решението на Административния съд – Кюстендил. Стоян Банчев, директор АПИО, УС и ХД, заяви, че от общината са длъжни да изпълнят решението на съда.