Sunday, May 19, 2024
HomeРегионРазлогАдминистративен съд отхвърли жалбата на Кр. Герчев за отстраняването му като кмет...

Административен съд отхвърли жалбата на Кр. Герчев за отстраняването му като кмет на Разлог

Административен съд – Благоевград отхвърли жалбата на Красимир Герчев срещу Решение № 135/11.03.2022г. на Общинска избирателна комисия – Разлог, с което са прекратени предсрочно пълномощията му като кмет на община Разлог. С жалбата бе оспорена законосъобразността на Решението на ОИК – Разлог.

Съдът счете оспореното решение на ОИК – Разлог за валидно и законосъобразно. С решение от 11.05.2022 г. Административен съд – Благоевград потвърждава Решение № 135/11.03.2022г. на Общинска избирателна комисия – Разлог и отхвърля подадената срещу него жалба като неоснователна. В мотивите на съдебното решение е отбелязано, че обжалваното решение на ОИК не страда от пороци, поради което не може да бъде обявено за нищожно. Решението за предсрочно прекратяване пълномощията на Красимир Герчев като кмет на община Разлог е гласувано от ОИК на заседание, проведено при спазване на изискванията за кворум и не са констатирани допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Не е налице нарушаване на процедурата по свикване на процесното проведено заседание от ОИК – Разлог. Неоснователно е и оплакването, че членовете на ОИК – Разлог, са действали в незаконен състав.

Съдът мотивира решението си и с факта, че дори и да бе налице допуснат пропуск за известие с персонална покана до някои от членовете и уведомяване за дневния ред, доколкото безспорно е налице кворум за провеждане на заседанието на ОИК, на което е гласувано оспореното решение, това нарушение в никакъв случай не би представлявало съществено нарушение на административнопроизводствените правила, доколкото мнозинството- повече от 2/3 от членовете на ОИК са взели участие в заседанието и дискусиите на посочената дата. Неоснователно, според съда, е оплакването и за липса на мотиви, тъй като административният орган се е позовал в акта си, на влязлото си сила решене на КПКОНПИ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular