Административният съд в Кюстендил отмени 1500 лв. глоба за община Дупница за обществена поръчка за ремонт на пътища

 

Методи Чимев – кмет на Дупница

Административният съд в Кюстендил отмени наказателно постановление от 1 500 лева, отмени подписано от директора на  Агенция Държавна Финансова инспекция за община Дупница.  Магистратите отхвърлих предходно решение на първоинстанционните си колеги от ДРС , потвърдили глобата за градоначалника, наложена от финансовото ведомство.  Санкцията е заради случай от 23 април 2012 г. Според АДФИ, кметът Методи Чимев не е взел решение и не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка за ремонт на общински пътища на територията на Община Дупница и на уличната мрежа в града, въпреки че са били налице условията по закон за това. При извършена финансова инспекция през 2014 г. и 2015г. е установено, че от Общината са сключени три договора  за ремонт на общински пътища и улици в Община Дупница след проведена процедура по глава осем „а“ от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Общата стойност на изплатените средства по тези договори е 243 346.44 лв. и се касае за обществени поръчки. Повод за отмяна на глобата е фактът, че е налице  изтекла абсолютна давност от четири години и шест месеца. Затова съдът взема предвид, че нарушението е извършено на 21.11.2012г. доколкото на тази дата е подписан третия договор,  така че административно наказателното преследване е погасено по давност на 21.06.2017г. С изтичането на предвидения от закона давностен срок, независимо от спирането или прекъсването му, се изключва административно наказателното преследване. следва да бъде отменено, а административно наказателното производство – прекратено.

Даниела Митова