Районен съд-Кюстендил, под председателството на съдия Андрей Радев, взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на 30-годишен гражданин на Кралство Мароко. Хусеини Х. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл.279, ал.1 от НК за това, че на 03.12.2021 г. в района на местността Славчето, община Трекляно, е направил опит да излезе през границите на страната за Република Сърбия без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. Деянието е извършено в условията на повторност, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и от изтърпяване на наказанието по предишната присъда не е изтекъл петгодишният срок по чл.30, ал.1 от НК.
Видно от събраните по досъдебното производство доказателства, може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е съпричастен към престъплението, за което РП – Кюстендил ме у повдигнала обвинение. Налице е и реална опасност обвиняемият да се укрие, доколкото не е български гражданин и няма постоянен адрес в България. Обвиняемият е извършил деянието в условията на повторност, осъждан е за престъпление по чл.279, ал.1 от НК, с влязла сила на 25.10.2021 г. присъда на РС – Генерал Тошево, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 месеца, изпълнението на което е било отложено за изпитателен срок от 3 години.
Определението, с което по отношение на 30-годишния марокански гражданин е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест в 3- дневен срок пред Окръжен съд-Кюстендил.