Wednesday, July 17, 2024
HomeАктуално от днесАрмията от 150 чиновници в Самоковска община набъбва, издръжката им скочи с...

Армията от 150 чиновници в Самоковска община набъбва, издръжката им скочи с над 100 000 лв. до 1 264 605 лв.

Съветничката Светлана Атанасова пита: На какво се дължи завишението19-01-88-svetla-atanasova

Защо разходите за общинската администрация са били 1 162 520 лв., а сега са 1 264 605 лв., скокът е с над 100 000 лв., попита кметската управа на Самоков общинската съветничка Светлана Атанасова. На сесията на Общинския съвет тя зададе на администрацията 10 въпроса, свързани с общинския бюджет за 2017 г. Един от въпросите й бе по Приложение №4 на бюджета, във функцията за разходи на общинската администрация. “Направи ми впечатление в проекта за новия бюджет, че в плана за миналата година в разходи за общинската администрация парите са били 1 162 520 лв., а сега са 1 264 605 лв. На какво се дължи завишението? При местни дейности има пак Функция 1 – общинска администрация, – 743 000 лв. и има дофинансиране Функция 1 в размер на 924 000 лв. от местни приходи, при което сумата става около 2 730 000 лв. Разяснете тези суми” – поиска от администрацията Атанасова.

От направените обяснения стана ясно, че в общинската администрация на Самоков работят около 150 чиновници, като 44-ма са над приетия стандарт по нормативна уребда в България. По времето на един от предишните кметове на Самоков в общината са работили 93-ма души. “И на всяка сесия ме питаха защо назначавам нови чиновници” – припомни Немов, който сега е общински съветник в Самоков. “Издръжката на общинската администрация е за сметка на местните дейности. Държавата не отпуска пари за тази издръжка, всички разходи са за сметка на общината. Още през 2009 г. имаше решение на Министерския съвет за 111 бройки, а ако общината желае да запази останалите до 155, да ги финансира с общински приходи” – отговори на питането заместник-кметът Сия Шехтанова. Според данните около 40% е завишена над норматива общинската администрация в Самоков. Отделно има назначени в общинските предприятия.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular