Започна подготовката за асфалтирането на участъци от улици в курорта Боровец, които бяха разкопани за водопровода.
През тази година бе реализиран проект за изграждане на ВиК системата на Боровец – втори етап. Той обхвана районите около стария център на Боровец, включително до финландското селище. Фирмата, която реализира проекта за ВиК-Боровец, започна да фрезова улици, на които ще бъде извършено цялостно асфалтиране. Към ангажиментите й влиза да асфалтира и всички прекопани участъци и втория етап на проекта. Дейността трябва да приключи до края на строителния сезон. Участъкът от вила „Стрезов” до финландското селище се предвижда за изграждане на велоалея. Тя е извън проекта и е допълнителна дейност, която възложи община Самоков.

Проектът предвижда изграждане на тротоари, които ще се очертаят с бордюри, както и ще бъдат с настилка от асфалт. Ще бъде поставено и осветление, което ще даде възможност за по-сигурно и спокойно придвижване на пешеходците между двата района на курорта.
Кметът Георгиев обсъди с изпълнителя на поръчката решенията за преминаване през участъци, където е водосборът. Коментирана бе и етапността на изпълнение, тъй като уличното осветление ще бъде изпълнено от звеното към Общинско строително предприятие.