Monday, July 15, 2024
HomeБизнес„Балканфарма-Дупница“ в годините на прехода и модернизация  

„Балканфарма-Дупница“ в годините на прехода и модернизация  

Фармацията в Дупница е тясно свързана с историята на града. Вече седем десетилетия, тази индустрия е част от хиляди семейства в региона и преплита съдбите на три поколения.
Тази година, най-големият фармацевтичен завод в България – „Балканфарма“ чества своя 70-и юбилей.
В поредица от материали, ви запознаваме с историята на завода – от неговото създаване до днешни дни, когато „Балканфарма“ продължава да бъде важна част от производствената мрежа на Тева Фармасютикълс. В първата част (вижте ТУК), ви запознахме със създаването на завода и неговото развитие до  1989 г. Продължаваме с още интересни факти от богатата история на завода.

 

След 1989 г. в производствената площадка на фармацевтичния завод в Дупница (с името „Фармация“ АД) работят две съоръжения за таблети и пет химически цеха, а продукцията се изнася в тридесет страни в Европа, Азия и Африка.

В периода 1997-1999 година, “Фapмaция” AД е основен участник на българския фармацевтичен пазар. През 1997 година е c пазарен дял около 15%, а само година по-късно вече с 20%, заради постигнатото високо качество на произвежданата продукция. През 1997 година 5 нови фармацевтични продукта – Vеrараmіl, Іѕоdіnіt, Drоѕunаl, Віfоnаzоl и Flаmаdоl са били въведени в редовно производство в завода.

През 1999 година, заводът е приватизиран от „Балканфарма“ ООД и e преименуван на „Балканфарма-Дупница“ АД. В момента на приватизация, заводът произвежда над 150 продукти – готови твърди и течни дозирани форми, 15 активни фармацевтични субстанции, пасти за зъби, шампоани, ветеринарномедицински препарати. Основната дейност e концентрирана в производството на твърди лекарствени форми, които представляват над 80% oт общата продукция – таблетки, обвити таблетки, eфepвecцeнтни таблетки и капсули. През същата година, Българската търговско-промишлена палата поставя завода в Дупница на първо място сред 100-те водещи компании по приходи от продажби и висока производствена ефективност.

През 2002 г. „Балканфарма“ се слива с исландската компания Delta, а през 2004 г. новото дружество е преименувано на Актавис, от която започва новото развитие на завода, неговата специализация и превръщането му в производител.

2002 г. Президентите на България и Исландия Георги Първанов и Олафур Рагнар Гримсон откриват производствената мощност Таблетен 3

В периодът 2004-2008 г. заводът е изцяло реновиран. Изградени са нов Склад за суровини и готова продукция и централната логистична база. „Таблетен 2“ е напълно реконструиран и всички производствени сгради са обединени в производствен комплекс върху 30 000 m² производствена и техническа площ. Сграда „Качество“ е реконструирана и създаден независим R&D (разработка и развитие) отдел с експериментална работилница и лаборатории.

В края на 2008 г. приключва изграждането на основните производствени мощности и това поставя началото на период на устойчив растеж и развитие. Заводът работи с последно поколение високопроизводителни машини и оборудване; разширява значително продуктовото си портфолио; нараства производствения капацитет. Въвеждат се нови технологии за производство на твърди лекарствени форми – производство на пелети в капсули и таблетки; въведени са технологии за онлайн проследяване на критичните етапи в производствения процес; създават се уникални за България лаборатории с най-съвременна аналитична и контрол на качеството апаратура.

Производство в Таблетен 3

Заводът въвежда усъвършенстване на технологичните схеми на производство, водещо до намаляване на използването на органични разтворители и опазване на околната среда.Заводът обръща особено внимание на развитието на служителите чрез множество обучителни курсове и програми за повишаване на техническите и професионални знания и компетенции. Пред служителите са много нови възможности за допълнителни знания и кариерно развитие.

Следва продължение….  

Последвайте Тева в България и във Фейсбук: https://www.facebook.com/tevabulgaria

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular