Безплатни очни прегледи за деца и възрастни ще се проведат днес в Гоце Делчев в рамките на инициативата „Зрението е всичко! Прегледай се!“. Прегледите на възрастните хора ще се извършват от 9.00 часа в мобилния кабинет, който ще бъде разположен на площад „Гоце Делчев“, а на децата – в Народно читалище „Просвета“ в същия час.