Св. Сакаджийски

Голям късмет споходи Св. Сакаджийски от сапаревобанското село Овчарци.

Подробности в печатното издание