Гордостта на мъжкия биатлон от последните години Красимир Анев ще стане почетен гражданин на Самоков. Предложението за отличието е по докладна записка от кмета на община Самоков Владимир Георгиев. Решението ще бъде взето от Общински съвет – Самоков на предстоящата сесия. Мотив за високото отличие са постигнати спортни резултати, както и значимият принос на Анев за популяризирането на биатлона и издигането на престижа на гр. Самоков и Община Самоков.

1 коментар

  1. Ако общински съвет бяха решили сами добре. Но най големият цирк типично по селски е че хукнаха негови близки, роднини и приятели да събират подписка,като чели нямаше да стане някой ден може би почетен гражданин.

Comments are closed.