Валентина Николова е горда с богатството на културната институция.

Библиотеката към Народно читалище “Димитър Каляшки-1920” в кюстендилското село Жиленци обогати фонда си с нови 92 книги. Това стана възможно, след като културната институция спечели проект на Министерството на културата за финансова подкрепа на библиотеките и за тяхното обновяване по програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2020 г. Стойността на проекта е 1204,01 лв.

“Предпочитанията на нашите читатели са художествената литература и тя е подбрана така, че да отговоря на нуждите и очакванията на всички възрастови групи. Към момента библиотеката ни все още работи, нямаме забрана да преустановим временно дейността си, така че очакваме нашите читатели, за да могат да се докоснат до новото, тъй като много голяма част от книгите са от тази година. Държим да сме актуални, да привличаме интереса на хората към литературата и когато има отпуснати проекти, винаги се възползваме да участваме. Фондът е обновен и това дава възможност на библиотеката да е желано място за все повече хора, дава възможност да е винаги актуална, предоставяйки най-новите автори и заглавия на книжния пазар в страната. Изпращаме една успешна година в работен план въпреки всичко. Пожелаваме светли коледни празници на нашите читатели”, каза Валентина Николова, библиотекар в НЧ “Димитър Каляшки-1920” в село Жиленци.

Библиотечният фонд наброява повече от 11 хил. книги за различна възраст читатели и интерес.