Татяна Костадинова
  • Директорът на бившия минен техникум Татяна Костадинова: Утвърдиха ни по една паралелка план-прием, едното училище може да остане без 8-и клас

Демографският срив в Бобов дол става все по-пагубен за трите училища в община Бобов дол. Сериозен проблем се задава с приема в средните училища в миньорския град – Професионалната гимназия (бившия минен техникум) и СУ „Христо Ботев” (по-известно като Гимназията). Според утвърдения държавен план-прием след завършен 7-и клас за учебната 2019/2020 г. и двете училища могат да приемат по една паралелка с минимум 18 ученици и максимум 26 ученици, дневна форма на обучение. Професионалната гимназия може да състави една паралелка по специалността „Електроенергетика”, професия „Електротехник”, а в СУ „Христо Ботев” – „Софтуерни и хардуерни науки”, „Предприемачески профил”..В същото време в цялата община завършват общо 39 седмокласници и неминуемо част от тях ще се насочат към средни учебни заведения извън миньорската община. Реална е опасността в едното училище в Бобов дол да няма прием.

„Тази година ще стане страшно с приема. Градът ни е малък, населението застарява, няма деца. Има опасност в едното от двете училища да няма осми клас. Както беше преди 4 години в СУ „Христо Ботев”, което тогава не можа да осъществи прием след седми клас. На 9 май в нашето училище имахме Ден на отворените врати. Дойдоха само ученици от основното училище. В другото дори не бяха стигнали поканите до учениците. Явно че по този начин се опитват да задържат седмокласниците си”, коментира директорът на Професионалната гимназия Татяна Костадинова.

20 ученици с дневна форма на обучение и 3-ма на самостоятелна форма на обучение завършват средното си образование сега в Бобов дол. Всички са възпитаници на някогашния минен техникум, учили електроенергетика. Балът им е на 24 май в Сандански.

Междувременно стана ясно, че от община Бобов дол са изпълнили ангажимента си към абитуриентите от бедни семейства, които получават еднократни парични помощи за завършването си. По решение на Общинския съвет на двамата абитуриенти, одобрени за подпомагане, вече са предоставени по 200 лв., съобщи зам.-председателят на местния парламент Елеонора Христова. Подпомогнатите са абитуриентка в хуманитарната гимназия в Благоевград и ученик в Професионалната гимназия в Бобов дол.