Благоевград става един от центровете за предприятията на социалната икономика

6 регионални центрове за предприятията на социалната и солидарна икономика ще бъдат създадени в шестте района за планиране в България. Единият от тях ще бъде в Благоевград. Това обявиха заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска и областният управител на Благоевград Стоян Христов при откриването на форума за регионалното развитие на социалната икономика, който се проведе в зала „22 септевмри“. Те представиха инвестиционния проект на Министерството „Развитие на социалната икономика“, част от Стълб 4 „Справедлива България“.

“Този проект е по Плана за възстановяване и устойчивост и е свързан с развитие на социалната икономика. Проект, който смятам, че ще даде друга посока, друг тласък по отношение на тези политики и подкрепата на социалното предприемачество”, обяви зам.-министър Надя Клисурска.

Идеята на проекта е да бъдат подпомогнати тези социални предприятия, които са вписани в регистъра, за да станат по-видими. За целта е закупено помещение в центъра на Благоевград. То се намира в сградата на пощата, на достъпно място на 1-ия етаж.Екипът ще бъде нает до края на месец март.

По проекта ще бъде създадена и дигитална платформа, която ще направи мрежа от всички социални предприятия, които функционират: „Освен идентификацията на социалните предприятия, подпомагане на техните процеси, активиране на други стопански субекти да станат част от социалната икономика във вашия Югозападен район, има още един втори компонент, който е наречен дигитална платформа. Тази дигитална платформа ще направи мрежа от всички социални предприятия, които в крайна сметка функционират. Тези стопански предприятия, които са социални по смисъла на закона за социална и солидарна икономика, ще имат възможност да участват през проекта в различни изложения базари, включително такъв базар инициираме да има още през лятото на тази година в София, за да може всички техни продукти, всички техни услуги да станат видими още след няколко месеца“, каза зам.-министърът на труда и социалната политика.

Ще бъдат осигурени и целеви средства за социалните предприятия, с които те да подобрят своето материално оборудване и да бъдат устроени работните места. Ще бъдат обследвани над 200 социални предприятия, ще бъдат дигитализирани над 100.Общо средствата, които МТСП е определило през този проект, възлизат на над 70 млн. лева. Те ще бъдат използвани за социални иновации и предприятия.