Близо 10 хиляди преминаха обучения в Техническия учебен център на ЕРМ Запад

За шестте години от съществуването му са проведени 745 обучения, открита е нова техническа база

Нова техническа база е открита към Техническия учебен център на ЕРМ Запад в София – работилница по заваряване и шлосерство. В нея са оборудвани три работни места със заваръчни апарати и всичко необходимо за практическото обучение по специалността.През лятото служители на дирекция „Експлоатация и поддържане“ на ЕРМ Западпърви преминаха обучения в новатабаза поспециалност „Заваряване“. Две други групи служители преминаха обучение за придобиване на правоспособност за „Машинист на подвижна работна площадка”.

Техническият учебен център на ЕРМ Запад е открит през септември 2017 г. През шестте години от неговото съществуванеса проведени 745 обучения, през които са преминали  9883 служители на компанията, подизпълнители, ученици и студенти. Центърът предлага обучения по специалностите електротехник, електромонтьор, техник и монтьор на енергийни съоръжения и инсталации,техник по подемно-транспортна техника, заварчик, еколог, оператор информационно осигуряване.

Една от целите на Техническия учебен центъре да подпомага обучението на ученици и студенти. През лятото на 2023 г. центърът бе домакин на среща на ученици от 10 клас на видинската гимназия „Проф. д-р Асен Златаров”. Десетокласниците от софийската гимназияПГБТЕ „Проф. д-р Асен Златаров“ проведоха в центъра ученическата си практика. Студенти от Каирския университет посетиха уникалния технически полигон на учебния център, където се запознаха с начина на работа на електроенергийната система на България, възможностите заминимизиране на негативното ѝ въздействие върху околната среда, както и с начините за управление на мрежата в реално време. Проведенабеше демонстрация на откриване на кабелни повреди по мрежата.Студентите посетихасъщоподстанция 400 kV „Столник“, собственост на Електроенергийния системен оператор, както и най-голямата до момента фотоволтаична централа в България – ФЕЦ „Верила“.

Техническият учебен център на ЕРМ Запад е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). В него може да се извършва и удостоверява  професионално обучение и придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение по 8 професии и 12 специалности. Центърът предлага изключителна възможност за практическо обучение в единствения по рода си в Западна България полигон с реална електроразпределителна мрежа и напълно оборудвани учебни зали. Провежданите обучения дават възможност за квалификация и преквалификация както на служители на дружеството, така и на външни лица.

Повече информация за предлаганите от центъра възможности, както и контакти за връзка, могат да бъдат намерени на сайта на дружеството www.ermzapad.bg, в секция„Технически учебен център“(https://ermzapad.bg/bg/za-nas/tchehnicheski-ucheben-centr/).