На тезгяха отново са бивши тютюневи складове и теренът на недовършения старчески дом в квартал “Таушаница”

1 085 000 лв. приходи от имоти очаква община Дупница тази година, става ясно от програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. От управление на имоти общинска собственост е планиран приход в размер на 535 000 лв. 200 000 лв. се планира да постъпят в хазната от отдаване под наем (аренда) на земеделски земи. От отдаване под наем на терени се очакват 180 000 лв. Очакваните приходи от наем на помещения са 120 000 лв. Заложените постъпления от рекламна дейност са 20 000 лв. От разпореждане с имоти общинска собственост се предвиждат постъпления от 550 000 лв. В това число са 500 000 лв. от продажба на имоти – общинска собственост, 40 000 лв. приходи от концесии и 10 000 лв. от учредени вещни права.
Необходимите разходи са в размер на 25 000 лв. 15 000 от тях са за задължителни застраховки за имоти публична общинска собственост, 5000 лв. – за оценки, по 2000 за технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.) и обявления и 1000 лв. за поддръжка на имоти и помещения.
Сред имотите, които общината има намерение да предостави под наем, са сградите на бившата „Тютюнева промишленост” в Горна махала, складови помещения, намиращи се в двора на МБАЛ „Св. Иван Рилски” (бившата Военна болница), помещения в пететажната сграда на бившата поликлиника, сред които лекарски кабинети, както и гаражна клетка до старата поликлиника, помещения, разположени на първия етаж от сградата на Бюрото по труда, помещения в сградата на бившите „Финанси” на главната улица “Николаевска” №17, помещения в учебния корпус на закрития Учителски институт, помещения в сградата на „Напоителни системи”, помещение в сградата на бившето Бюро за комплексни услуги в жк “Бистрица”, терени за разполагане на преместваеми търговски обекти в парк „Рила”, в Горна махала – на ул. „Отовица” и ул. „Орлинска” (до механотехникума), в жк “Бистрица” (срещу пазара и до спирката), терен за разполагане на преместваем търговски обект – павилион местността Курт баир в града, поземлени имоти в града и селата и др.

Местната управа отново ще се опита да продаде складове на бившата „Тютюнева промишленост”, над 20 апартамента в бившето общежитие на Учителския институт, намиращо се в близост до общинската болница, бившето училище в село Бистрица, терена на недовършения старчески дом в квартал “Таушаница”, парцели в града и селата, ниви. Общинският съвет ще вземе решение за програмата на заседание на 28 януари.

Юлияна КОЛЧАКОВА