tec bobov dol

В обща декларация общините изразяват своето безпокойство

Юлияна КОЛЧАКОВА

Институциите да вземат спешни мерки за спасяването на ТЕЦ „Бобов дол“, настояват ръководствата на общините Дупница е Бобов дол. В декларация до президента Румен Радев, министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, министъра на енергетиката Росен Христов, КНСБ, КТ ”Подкрепа” и регионални медии управите на двете общини изразяват тревогата си, че прекратяването на дейността на „Брикел” ЕАД ще доведе и до спиране дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ АД.
„Ръководствата на общините Дупница и Бобов дол са силно обезпокоени от възникналата опасност, която при прекратяване на дейността на “Брикел” ЕАД ще доведе и до прекратяване на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ АД.

В случай на спиране на доставките на обогатеното енергийно гориво от „Брикел“ ще бъдем принудени да спрем производствената дейност и в ТЕЦ „Бобов дол“ поради факта, че в енергийния микс на централата през последните години участието на ОЕГ е 40% от общото гориво. Използваното количество въглища през 2021 година е 1 300 682.73 тона, от които 404 716.76 тона са обогатено енергийно гориво с калоричност над 3000 kcal/kg”, се казва в декларацията. Там е посочено още, че евентуалното спиране на дейността на ТЕЦ -а ще доведе до риск работещите в сектор „Енергетика” в областите Кюстендил, Благоевград и Перник да останат без работа и до намаляване темпа на устойчиво икономическо развитие. В документа е отбелязано, че в момента по трудови договори в централата работят 920 човека от 10 общини. 604 от тях са от община Дупница, 85 – от Кюстендил, 102 – от Бобов дол, 66 – от Сапарева баня, 35 – от Кочериново, Рила и Бобошево, 5 – от Перник и 15 – от София, чието освобождаване ще нагнети в обществото социално напрежение, водещо до несигурност и чувство за изоставеност в хората.

В декларацията е написано още, че ТЕЦ „Бобов дол“ е предприятие без аналог в региона и евентуалното спиране на производствените мощности „от днес за утре“ ще доведе до икономически и социален срив в цяла Югозападна България. „Считаме, че в тези тежки и неясни времена държавата и бизнесът трябва да водят конструктивен диалог за развитието на икономиката в страната.
ТЕЦ „Бобов дол“ АД е значителна генерираща мощност в електроенергийната система на страната, със сериозно участие в регулиране на напрежението и доставките на свободен, регулиран и балансиращ пазар. ТЕЦ „Бобов дол“ АД е важен за захранването на град София по две направления: към ТЕЦ „София“ и към подстанция „София юг“. Същевременно ТЕЦ „Бобов дол“ АД е и основен източник за захранване на потребителите в Югозападна България и за регулиране на напреженията в района, особено при намаляване на водните притоци към ВЕЦ в района на Дупница – Сандански – Петрич. Енергийните експерти определят ТЕЦ „Бобов дол“ АД като важен фактор и елемент от енергийната и национална сигурност на страната и значителна генерираща мощност в Югозападна България и от изключително значение за електропреносната мрежа на Енергиен системен оператор, поради мястото, в което се намира като част от енергийния пръстен на Република България от гледна точка на доставка на енергия в системата и на намаляване на загубите по мрежата на Енергиен системен оператор. ТЕЦ „Бобов дол“ АД попада в списъка със стратегически обекти за националната сигурност на Република България и като такъв извършва дейности от значение за националната сигурност.

Общинските съвети – Бобов дол и Дупница, като орган на местното самоуправление, са загрижени за работещите в централата, както и за икономическите последствия в региона. Общините преминаха през затваряне на подземния въгледобив и понесоха тежките последствия. Молим за взимане на спешни мерки, с които да бъде предотвратено прекратяването на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“”, заключава се в декларацията. Тя е подписана от кметовете на общините Бобов дол и Дупница – Елза Величкова и Методи Чимев, председателите на общинскте съвети в двата града – Елеонора Христова и Костадин Костадинов, и Валери Радлев – председател на временна комисия, съставена във връзка с проблема. Декларацията е изпратена до споменатите институции на 15 август.

Припомняме, че във връзка с писмо от 26 юли на инж. Любомир Спасов – изпълнителен директор на ТЕЦ „Бобов дол“ АД, относно прекратяване на дейността на централата поради спиране доставките на обогатено енергийно гориво от „Брикел” ЕАД, изпратено до общината, на 4 август в миньорския град бе проведено извънредно заседание на местния парламент в Бобов дол. Тогава съветниците избраха временна комисия за изготвяне на декларацията, която вече е факт.