Общината няма да плати над 110 000 лева на „Хоспис Бобов дол“ за погасяване на задължения към фалиралата болница. Това е решил местният парламент в Бобов дол на заседание на 25 март. Против предоставянето на сумата на общинския хоспис, който продължава да съществува като дружество, но не предоставя услуги, са гласували всички общински съветници. „Всички 11 общински съветници единодушно гласувахме против отпускането на сумата. Причината за това е, че ние сме освободили от длъжност, но не и от отговорност  управителя на хосписа д-р Екатерина Митова”, обясни за  в. „Вяра” зам.-председателят на местния парламент Константин Динев, водил заседанието, тъй като председателката Елеонора Христова е в отпуск заради участие в парламентарните избори като кандидат-депутат.

Както писахме, предложението за отпускане на парични средства за покриване на дължими суми от „Хоспис Бобов дол” ЕООД бе на кмета Елза Величкова. Предложението е направено с цел избягване на евентуално производство по обявяване в несъстоятелност на търговското дружество. Докладната записка на Величкова е във връзка с писмо в общинската администрация от управителя на хосписа Виолина Стоилкова. С писмото общинарите са уведомени, че в дружеството е получена покана от Йордан Костов – синдик на МБАЛ „Д-р Стоян Сантев“ ЕАД – в несъстоятелност, за доброволно изпълнение на парични задължения, с предупреждение, че при неизпълнение ще предприеме действия за принудително събиране на сумите, както и действия за откриване на производство по несъстоятелност на хосписа.

В докладната се предлагаше на хосписа да бъде изплатена сумата от 96 873.84 лева, от които 83 440 лева задължения за наеми и неустойки в полза на МБАЛ „Стоян Сантев“ ЕАД – в несъстоятелност по търговско дело от 2019 г. на Окръжен съд -Кюстендил, както и законна лихва в размер на 13 433.84  лева.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА