Настояват Дупница да остане във ВиК асоциацията

Бобовдолци не одобряват бизнес плана на „Кюстендилска вода“  за развитие на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. В миньорския град не са съгласни община Дупница да напусне Асоциацията по ВиК-Кюстендил, стана ясно на заседание на местния парламент в Бобов дол. Общинските съветници упълномощиха кмета Елза Величкова на предстоящото на 29 юли извънредно заседание на общото събрание на асоциацията да не съгласува предложения от дружеството бизнес план. Величкова бе изрично задължена от съветниците да гласува против отделянето на Дупница от асоциацията. Съветниците са категорично и против промяната на цените на ВиК услугите, които се предвижда да поскъпнат.

Местният парламент подкрепи становището на общинската администрация за бизнес плана, което на сесията представи главният инженер Валери Георгиев.

Той посочи редица несъответствия между представения план и указанията за неговото изготвяне от ДКВЕР. В плана липсва реална инвестиционна програма на дружеството „Кюстендилска вода”.  То залага ръст на загубите на вода във водоснабдителните системи вместо намаляването им. Общите загуби на вода през 2020 г. са 66.0% (9 295 384 куб. м), като се предвижда през 2026 г. да стигнат до 66.7% (9 526 106 куб. м), т.е. увеличение с 230 702 куб. м. Дружеството предвижда нарастване на загубите през регулаторния период, което е недопустимо. Бизнес планът следва да предвижда подобряване работата на дружеството чрез оптимизиране на загубите.

„Не мога да разбера какъв бизнес план е това. Вместо да се предполага развитие, ние да предполагаме изоставане! Т.е. нещо е сбъркано в цялата схема на този бизнес план и би трябвало да бъде преразгледан! Планът не следва указанията. Пълна каша е! Предвижда се до 2026 г. да нарасне цената на водата. Никъде обаче не се вижда за какво става въпрос. Няма лошо. Цената на водата може би трябва да нарасне, но няма разшифровка на тая цена. Това увеличение предполага някакви инвестиции”, коментира Валери Георгиев.

От представения бизнес план не става ясно какъв е начинът на формирането на цените на водата и дали операторът се е съобразил с указанията на КЕВР, които предвиждат изчисляване на редица показатели, формиращи крайната цена на услугата. В плана следва да се посочи разшифровка на всичките показатели за формиране на цената на услугата.

Бизнес планът е изготвен при условие, че към обособената територия ще бъде включена община Дупница, която заяви намерението си за излизане от АВиК, се казва в становището. Един от парадоксите в плана е заложен ремонт на питеен водопровод от яз. „Дяково” до Големо село, какъвто реално не съществува.

Гл. инженер на община Бобов дол алармира и за друг проблем. „Водоснабдяването, което е в момента в Бобов дол, е изградено през 1992 г. и това е аварийно водоснабдяване, а не постоянно. Изградена е помпена станция „Дяково”, като с нея имаме огромен проблем. Проблемът е следният: Помпена станция „Дяково” е частна. Собственик е „Еко анализ”. В момента се ползва от  фирма „Ай Ви Пи Комършъл” ЕООД, което е титуляр на разрешителното за водоползване. В помпена станция „Дяково” е монтиран и агрегат, който захранва град Бобов дол. Този агрегат в момента се обслужва от работниците на „Ай Ви Пи Комършъл”. В един даден момент, ако не дай Боже се наложи прекратяване на дейността на мините, има реална опасност Бобов дол и група села да останат без водоснабдяване. Това ще доведе до бедствено положение не само града и тези села, но и промишлената зона, която се намира на бившата площадка на Мини „Бобов дол”. Там има достатъчно предприятия, които ще бъдат принудени да спрат дейността си заради това, че са лишени от водоснабдяване. В тая връзка е необходима спешна намеса на държавата, за да можем да излезем от този казус и да се развиваме като община и в бъдеще”, заяви Валери Георгиев.

Бобовдолци имат и конкретни предложения, които да се включат в плана. Сред тях са осигуряване на още един помпен агрегат, който да бъде ситуиран в сградата на помпената станция, ремонт на довеждащия водопровод от долен изравнител на ВЕЦ – Самораново до хлораторната станция в Бобов дол, както и промяна на собствеността от частна в публично-държавна на изравнителя поради факта, че от него се захранват населените места от две общини (Дупница и Бобов дол).

Становището ни е, че с излизането на Дупница от „Кюстендилска вода” асоциацията не може да работи. Затова сме против община Дупница да излезе от асоциацията, лаконична бе председателката на ОбС Елеонора Христова, попитана какви са мотивите да не бъде подкрепено напускането на община Дупница на АВиК.

Юлияна КОЛЧАКОВА