МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД в Гоце Делчев предстои да бъде включена в проектно предложение „Мерки за справяне с пандемията“. Сред целите на изпълнението на това предложение е болницата в Гоце Делчев да получи медицинска апаратура. Информацията оповести Министерството на здравеопазването. Проектното предложение „Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, включва общо 131 лечебни заведения за болнична помощ, сред които и здравното заведение в гр. Гоце Делчев. Подборът е извършен на базата на зададени от Министерството на здравеопазването критерии. Водеща цел на процедурата е да осигури подкрепа за здравната система в България за ефективна реакция при възникнали кризисни ситуации чрез инвестиции в продукти и услуги. /БНР