Борис Кръстев

Професионална гимназия по облекло и стопанско управление (ПГОСУ, популярна като Промишленото) и Професионалната гимназия по транспорт (известна като Автото) вече имат директори, които заемат постовете за постоянно след спечелен конкурс. Борис Кръстев оглавява Промишленото, в което изпълняваше длъжността временно, от началото на тази учебна година, когато предишната директорка напусна. По същия начин Венеция Бойчева ръководеше Автото.