Община Благоевград и Съвет за сътрудничество, който е помощен орган към Кмета, стартират кампания за преброяване на домашни и бездомни кучета на територията на областния център и прилежащите малки населени места.

Инициативата е в рамките на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Периодът, в който ще бъде извършено преброяването е от 20 до 30 септември 2021 г.Доброволците ще бъдат разделени по райони, като преброяването ще се осъществява по домовете, чрез домоуправителите. Предвидена е и възможност за включване на доброволци, които не са навършили пълнолетие. За целта има изготвени специални бланки, които следва да бъдат попълнени от родител/настойник. Доброволците ще получат подробни инструкции. Предвиден е и Сертификат за доброволческа дейност за всеки участник след приключване на кампанията.Вече е проведено и обучение на кметовете и кметските наместници в община Благоевград. С цел овладяване на популацията на безстопанствените кучета, Община Благоевград е отправила покана към ветеринарен лекар от Швейцария, представляващ фондация „Ветеринарни лекари в действие“. Очаква се той да пристигне в Благоевград през втората половина на м. октомври 2021 г. , за да извърши безплатна кастрация на бездомни четириноги. С цел поясняване на ползите от кастрацията на кучета, Община Благоевград създаде и дигитална информационна брошура.