Бум на свободни места за учители в Югозапада

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Учител практическо обучение Висше образование,геодезия
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
2 Учител,математика и информационни технологии Висше образование
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
5 Учители, детска градина Висше образование
1 Учител по биология и химия Висше образование
2 Учители ГЦОУД Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 200 места
11 Машинни оператори, шиене Средно, основно образование
2 Сервитьори Средно образование
3 Обслужващи работници, промишлено производство Средно образование
1 Машинен оператор, металоорежещи машини Средно образование
15 Продавач-консултанти Средно образование
2 Работник,техническа подръжка на сгради Средно образование
7 Готвачи Средно образование
1 Мияч, съдове /ръчно/ Основно, средно образование
3 Камериер/ка Средно образование, компютърни умения
6 Помощник, кухня Средно образование
7 Машинен оператор, производство на каучукови изделия Средно образование,чл.38, ал.1 от ЗХУ
5 Шивачи Основно, средно образование
1 Месач Основно, средно образование
15 Озеленители Средно образование
30 Работници, строителни Средно образование
5 Шивачи, мъжко/дамско Средно образование
20 Манипуланти, промишленост Основно, средно образование
5 Консултанти, продажби Средно образование
1 Мияч на превозни средства Средно образование
2 Заварчици Средно образование
1 Гладач, ютия Основно, средно образование
2 Пълначи (оператор на метан станция) Средно образование
1 Шофьор Средно образование
3 Оператори,въжена линия Средно образование
1 Работник лента Основно, средно образование
1 Касиер Средно образование
1 Пекар Основно, средно образование
1 Помощник готвач Средно образование
2 Шлосери Средно образование
11 Общи работници Средно образование
1 Инструктор,спортен Средно образование
5 Оператори ПСМ Средно образование
2 Монтажник,дограма Средно образование
1 Кредитен специалист,банка Средно образование
1 Механик,промишлено оборудване Средно образование
2 Машинен оператор,пивоварство Средно образование
5 Машинни оператори,бутилиране Средно образование
1 Водач,мотокар Средно образование
2 Охранители /инкасов автомобил/ Средно образование, кат. В
6 Общи работника,оранжерия Основно, средно образование
5 Поливачи Средно образование
1 Пазач, невъоръжена охрана Средно образование
1 Техник поддръжка Средно образование
1 Електрокарист Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 17 места
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Немски език
1 Учител теоретично обучение Висше образование, Ветеринарна медицина
1 Учител теоретично обучение Висше образование; Хранително вкусова промишленост
2 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,БЕЛ
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,ФВС
1 Отчетник счетоводство Висше образование,Икономика
1 Учител начален етап, основно образование Висше образование,Педагогика
1 Педагогически съветник Висше образование,Психология
2 Главен експерт Висше образование
1 Учител, практическо обучение Висше образование, компютърни техники и технологии
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,информационни технологии
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Английски език
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, История и Цивилизация
1 Старши учител,практическо обучение Висше образование,БЕЛ
1 Главен учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 395 места
105 Шивачи, мъжко/дамско облекло Основно образование
4 Шивач, драперии/пердета Средно образование
70 Шивачи Средно,начално, основно образование
3 Етикетировачи Основно, средно образование
1 Помощник възпитател Средно образование
2 Монтьори, ремонт на машини и оборудване Средно образование
2 Монтьори,текстилно оборудване Средно образование
5 Готвачи Средно образование
9 Работници, сглобяване на детайли Средно образование
41 Гладачи Средно образование
11 Общи работници Средно образование
2 Опаковачи Средно образование
2 Бармани Средно образование
1 Технически изпълнител Средно образование
3 Производители хляб, ръчно Основно образование
7 Шофьори, лекотоварен автомобил Основно образование
2 Камериер/ка хотел Основно образование
1 Техник, ел. машини и апарати Средно образование
2 Продавач-консултант Средно образование
5 Кроячи, текстил Средно образование
2 Контрольори, качество Средно образование
31 Работници, спомагателни шивашки дейности Средно образование
13 Машинен оператор, шиене на обувки Основно образование
30 Пакетировач Средно образование
2 Работника, обслужващи бензиностанция Средно образование
1 Шофьор-куриер Средно образование
2 Гипсаджия, мазач Основно образование
5 Оценител облекла Основно образование
11 Книговезец Средно образование
5 Чистач/хигиенист Основно образование
7 Помощник -готвачи Средно образование
2 Касиери Средно образование
1 Мениджър производство Средно образование
3 Дограмаджия Основно образование
2 Охранители Основно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 16 места
1 Бизнес консултант Висше образование
1 Ръководител/мениджър качество Висше образование
1 Координатор,производство Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование, специални предмети
1 Учител практическо обучение Висше образование,Информатика
1 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, История и Цивилизация
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Биология и Химия
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,английска филология
4 Учители,целодневна организация на учебния ден I-IV клас Висше образование,Информатика
1 Отчетник счетоводство Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап,БЕЛ Висше образование
2 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап,математика Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 114 места
1 Механик, промишлено оборудване Средно образование
1 Опаковач Основно образование
21 Общи работници Средно, основно образование
1 Сметосъбирач Основно, Средно образование
2 Камериер/ка Основно образование
8 Шивачи Основно, средно образование
18 Шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
1 Моделиер-конструктор, облекла Основно образование
4 Работници, спомагателни шивашки дейности Средно образование
2 Продавач-консултанти Средно образование
2 Зеленчукопроизводители Основно образование
5 Машинен оператор, шиене Основно образование
18 Работника сортировачи Основно образование
4 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно образование
1 Счетоводител,оперативен Средно образование
1 Общ работник, промишленост Средно, основно образование
1 Началник,смяна Средно, основно образование
1 Електротехник,промишлено предприятие Средно, основно образование
1 Обслужващ бензиностанция/газостанция Средно образование
3 Личен асистент Основно образование
3 Сервитьори Средно образование
1 Чистач/хигиенист Средно образование
1 Кредитен специалист,банка Средно образование
3 Оператори,гранулиращо оборудване Средно образование
1 Склададжия Основно,средно образование
2 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно образование
2 Социален асистент Средно образование
2 Шофьор,лек автомобил до 9 места Средно образование
2 Помощник готвачи Средно образование
1 Машинен оператор, металорежещи машини Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
2 Учители по математика, прогимназиален етап Висше образование
1 Учител БЕЛ Висше образование
1 Учител биология,география,химия Висше образование
1 Учител по математика и информационни технологии Висше образование
1 Учител по испански език Висше образование
1 Учител, руски език Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 151 места
2 Продавач-консултант Средно образование
3 Общи работници Основно, средно образование
9 Гранульори Средно образование
3 Сервитьори Средно образование
15 Шивачи, мъжко/дамско облекло Средно образование
3 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
10 Охранители Средно образование
12 Производител,обувки ръчно Средно образование
1 Крояч текстил Основно, средно образование
13 Шофьори тежкотоварен самосвал 12 и повече тона Средно образование, категория С
1 Администратор хотел Средно образование
3 Дърводелци, мебелисти Средно образование
37 Машинни оператори, обувно производство Основно, средно образование
1 Пласьор стоки Средно образование
4 Тапицери Средно образование
2 Касиери Средно образование
1 Пълнач Средно образование
2 Спасители Средно образование
1 СПА рецепционист/ка Средно образование
1 Помощник,кухня Средно образование
2 Обслужващи,магазин Средно образование
3 Монтажници,мебели от дърво Средно образование
1 Диспечер, транспортни средства Средно образование
10 Кроячи,обувки Средно образование
1 Машинен оператор,обработка на метал Средно образование
10 Шивачи Средно образование
1 Общ работник Средно образование
2 Общи работници, промишленост Средно образование
5 Работници, строителство Средно образование
3 Помощник кухня Средно образование
2 Оценители,облекло Средно образование