БЧК започва раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на нуждаещи се в град Сандански от 23 януари до 28 февруари 2019 г. Всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 24,070 кг от 16 вида хранителни продукти – брашно, ориз, макаронени изделия, гювеч, компот, конфитюр, консерви, леща и други.

Право на подпомагане по програмата имат:

  • Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление (2016 – 2017 г.).
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (м. юни 2018 г.).
  • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас (за учебната 2017/2018).
  • Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция (м. юни 2018 г.).
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане (м. юни 2018 г.).
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 г. Пунктът за раздаване се намира зад ГУМ (паркинг).

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПУНКТА ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ:

ПРЕДИ ОБЯД

23.01.2019г. – 01.02.2019г.

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

8.00 ч. – 12.00 ч.

СЪБОТА

10.00 ч. – 12.00 ч.

СЛЕД ОБЯД

06.02.2019г. – 15.02.2019г.

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

13.00 ч. – 16.30 ч.

СЪБОТА

10.00 ч. – 12.00 ч.

ОТ 18.02.2019г. ДО 28.02.2019г.

ВСЯКА СРЯДА ОТ 13.00 ч.  ДО 15.00 ч.

СЪБОТА ОТ 10.00 ч. ДО 12.00ч.