Българи мамят с пенсии с недостигащ стаж

  • Измамник с фалшив ТЕЛК за пенсия връща 21 777,12 лв. на държавата

  • В някой случай не им достигат 15 г. стаж за пенсия

Българин без стаж, който е регистриран като земеделски стопанин и не живее у нас. Това е най-честият профил на нарушителите в Разград, които се опитват да излъжат НОИ, за да вземат пенсия или обезщетение. През последните четири години поделението на института в Разград е проверило 187 пенсии след сигнали от МВР.

След тези проверки през 2019 г. са постановени 8 разпореждания за възстановяване на неоснователно получените суми за пенсии общо за 51 975,30 лв. През  следващата година са издадени още 3 разпореждания за възстановяване на 7266,51 лв.

Инспекторите в Разград през 2021 г. са направили 5 разпореждания за възстановяване на неоснователно получените суми за пенсии общо за 40 965,46 лв. А през миналата година са 6 за общо 15 985,15 лв.

Всички те имат постановена присъда от Районен съд – Разград.

Има случаи, при които документите са със специфично съдържание и изискват медицински познания – експертни решения на ТЕЛК, пишат от НОИ в бюлетина си. През 2012 г. е получено писмо от Районна прокуратура за образувано досъдебно производство срещу неизвестно лице за това, че в условията на продължавано престъпление е съставило неистински официални документи – експертни решения на ТЕЛК, за да се отпуснат пенсии. Списъкът съдържа информация за 267 души. Експертите в поделението веднага са спрели пенсиите на тези от тях, които ги получават. Полицията пък започва разследване, а част от хората признават веднага вината си и сключват споразумение с Районна прокуратура. Останалите са осъдени да възстановят на НОИ получените суми за пенсии, но с лихва.

Един от заловените случаи е на разградчанин, които подава заявление за инвалидна пенсия. “Икономическа полиция“ провежда досъдебно производство и изисква служебно заверени копия от всички документи. Установява се, че той е излъгал. Разградски районен съд го признава за виновен, защото с фалшиви документи е получавал пенсия от 1 април 2009 г. до 30 ноември 2017 г.  Общата сума пък е 21 777,12 лв. Присъдата е била обжалвана, но с решение на Административен съд – Разград от октомври 2021 г. се отхвърля оспорването на лицето. Решението влиза в сила на 19 май 2022 г.

Подобен е и случаят с лице, което също подава заявления за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и на лична социална пенсия за инвалидност, към които прилага ТЕЛК. Документът също е потвърден от медицинската комисия в ТП на НОИ и исканите пенсии са отпуснати. И този път получаваните от лицето пенсии са спрени от изплащане, но след като е получено писмо от Районна прокуратура за образувано досъдебно производство срещу неизвестно лице за съставяне на неистински официални документи, разказват от НОИ. Нарушителят се признава за виновен и сключва споразумение с прокуратурата за възстановяване на 3158,60 лв., както и дължимата лихва.

В последните години се наблюдава масова порочна практика за фиктивно осигуряване без действително полагане на труд”, пишат от НОИ.

В масовия случай това са лица с недостигащ 15 години действителен осигурителен стаж за отпускане на пенсия и пребиваващи в чужбина. За целта се изискват справки от АИС „Граничен контрол“ от Областна дирекция на МВР – Разград относно датите на напускане и завръщане в България.

През 2020 г. са извършени проверки за 79 души, кандидатствали за отпускане на пенсия с недостигащ 15 години стаж. От тях за 71 души е установено, че са подавани данни, но не пребивават на територията на страната и не упражняват трудова дейност, като за тях не е зачетен осигурителен стаж и доход. През 2021 г. са извършени проверки за 87 лица, на 43 не е зачетен осигурителен стаж. През 2022 г. са извършени проверки за 83 лица, на 36 не е зачетен осигурителен стаж. Тенденцията към намаляване на случаите е в резултат на ефективните превантивни действия и постигнат дисциплиниращ ефект при проверените осигурители.

Нарушения са хванати и при болничните и обезщетенията.