По данни на БНБ в обращение има малко над 566 млн. броя банкноти и монети от 1 и 2 лева

Ако нещата се движат по план, остават ни още около 2 години, в които българският лев ще бъде в обращение. След това родните пари ще бъдат заменени от еврото. Родният лев става на цели 142 години. Всичко започва малко след Освобождението, когато на 4 юни 1880 г. е обнародван и влиза в сила Законът за правото на рязане на монети в Княжество България.
С този закон се създава националната парична единица, чието име произхожда от левъ– остаряла форма на думата „лъв“, употребявана през 19 век.

През следващата година са отсечени и първите монети. От деня на обнародване на закона всички правителствени и общински институции в България, както и частните лица, са задължени да приемат левове и стотинки и да издават документи за парични операции със суми в левове и стотинки. Всеки български лев се дели на 100 стотинки. Според данните на БНБ към април 2022 в обращение има малко над 566 млн. броя банкноти и монети от 1 и 2 лева. От 1997 г. стойността на лева е твърдо свързана с тази на германската марка чрез системата на валутен борд при курс 1000 лева = 1 германска марка. След деноминацията на лева от 5 юли 1999 г. курсът става 1 лев = 1 германска марка, а след премахването на германската марка в края на същата година левът се привързва към еврото при курс 1,95583 лева = 1 евро.