Кметът на община Банско Иван Кадев взе участие в организираното от областния управител Николай Шушков работно посещение в Република Гърция, Префектура Драма.В срещата взеха участие представители на регион Източна Македония и Тракия и Област Благоевград, които дискутираха възможностите за отваряне на ГКПП Илинден – Ексохи за преминаване на леки автомобили и пътници.Кметовете на общини по поречието на Места и колегите им от Префектура Драма и Префектура Кавала анализираха работата по съвместни проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. от европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.Очаква се доброто сътрудничество да продължи и през настоящия програмен период 2021-2027 г. с нови проекти между граничните общини на територията на област Благоевград и регион Източна Македония и Тракия.