Здравнообразователна кампания за подобряване здравето на населението се организира в Сандански. Акцията започва на 15 октомври от 10,00 ч. до 12,00 ч. пред Заседателната зала на Общинския съвет. Организатор е Регионалната здравна инспекция в Благоевград във връзка със стратегическата цел на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и подобряване здравето на населението, повишаване качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето (инвалидизация) от основните хронични незаразни болести, на територията на град Сандански. Кампанията включва: измерване на кръвно налягане, определяне индекса на телесна маса, бърз тест за риска от остеопороза, изследване на лица, които пушат, интерактивни занимания с алкоочила и разпространение на здравнообразователни материали.