Варненска фирма с управител Стефан Соколов санира сградите на полицията и пожарната в Петрич за е 849 518 лв.

 

„БГ ЛЕНД КО”ООД със седалище в град Варна и управител Стефан Соколов спечели обществената поръчка за изпълнение на дейностите по „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради в Петрич”. Процедурата не е обжалвана от други фирми участници. Избраната фирма изпълнител е класирана на първо място по обособена позиция за „Подобряване не енергийната ефективност на обект „Сграда на РПУ и РС ПБЗН – Петрич – обновяване на административна инфраструктура”. Стойността на проекта е 849 518,34 без ДДС. Средствата идват по ОП „Региони в растеж”.