Елза Величкова

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Административен съд-Кюстендил, под председателството на съдия Николета Карамфилова, за избора на Елза Величкова. Тя е избрана за кмет на община Бобов дол на проведените на 27.10.2019 г. местни избори. Това реши ВАС под председателството на съдия Николета Карамфилова, като потвърди решението на Административен съд – Кюстендил, касаещо избора на кмет на миньорската община.

Както е известно, касационната жалба бе подадена от Красимир Георгиев Чаврагански, в качеството му на кандидат за кмет на община Бобов дол, издигнат от Местна коалиция ЗС „Александър Стамболийски“. Жалбоподателят оспорва решение по адм. дело №557/2019 г. на Административен съд – Кюстендил, с което е потвърден изборът на Елза Стоянова Величкова за кмет на община Бобов дол.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.