Wednesday, July 17, 2024
HomeРегионБобов долВАС отхвърли жалбите на две от фирмите, които атакуваха конкурса на община...

ВАС отхвърли жалбите на две от фирмите, които атакуваха конкурса на община Дупница за избор на превозвачи, едната от тях е „Даци Р”

rangelov-nikolovaРумяна Николова и Емил Рангелов

Върховният административен съд отхвърли жалбите на две от фирмите, които атакуваха конкурса на община Дупница за избор на превозвачи по различни маршрути, проведен от община Дупница. Едната от тях е на „Даци Р” на Румяна Николова и Емил Рангелов от гр. Бобов дол. Жалбите касаеха два от пакетите 3 и 5 от конкурса по избор на превозвачи за превоз на пътници до различните дестинации. До делото във Върховния административен съд се стигна, след като Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалбите. “Законосъобразни са изводите на КЗК в оспорваното решение, че участникът правилно е отстранен от процедурата. При констатиране на непълно техническо предложение поради липса на изрично предвиден документ за помощния орган на възложителя е налице задължение да предложи съответния участник за отстраняване. В този смисъл дори и да е налице некоректно указване от помощния орган на възложителя, след като е констатирано несъответствието на офертата на участника относно въведените от възложителя изисквания, тези действия на комисията са ирелевантни относно решаващия извод относно неговото отстраняване”, се казва в решението на съда с председател Галина Матейска.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, с което се потвърждава решението на КЗК.

RELATED ARTICLES

Most Popular