Paisii Hilendarski Dupnitsa

ВАС спря конкурсите за директори на училища! Под въпрос е надпреварата за постовете в три дупнишки школа

„Все още чакаме указания от Министерство на образованието. Наясно сме с решението на Върховния административен съд, но докато не получим официална информация МОН, не можем да коментираме ситуацията с течащите в момента конкурси”. Това заяви началникът на РУО-Кюстендил Мая Стойчева. Към този момент текат конкурси за директори на три училища в Дупница. Това са СЕУ „Паисий Хилендарски”, ПГ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”. На 8 август изтече последният срок за кандидатстване, за овакантените места на директори на учебните заведения. Още в сряда вечерта се очакваше на сайта на инспектората да бъдат публикувани имената на допуснатите кандидати. По неофициална информация, за мястото на досегашния директор на СЕУ „Паисий Хилендарски” Виолета Инкьова ще се бори зам.-директорът и временно изпълняващ длъжността директор Анелия Йорданова. Сред спряганите имена е и това на преподавателя по информационни технологии Ани Вакъвчиева.
Двама са кандидатите и за директор на ПГ „Христо Ботев”. Това са временно изпълняващата длъжността директор Мария Фалина и преподавателят по информационни технологии Гергана Миленкова.
За ръководната длъжност в ОУ „Климент Охридски” има само един кандидат, в лицето на досегашния временно изпълняващ длъжността Юлиана Борисова, коментира се в образователните среди. Информацията не е потвърдена официално от инспектората, където все още очакват указания от образователното министерство.

В четвъртък стана ясно, че докато не спрат съдебните спорове се замразяват конкурсите за директори на училищата в страната. Това стана след решение на магистратите от Върховния административен съд (ВАС). Целта на спирането на действието на наредбата е да се осигури защита на хората, подали жалба или протест.
Действието на Наредбата № 16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността “директор” в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование е спряна докато не се изяснят делата. Документът е издаден на 1 юли 2022 г. от министъра на образованието и науката и е обнародвана на 5 юли тази година.

Административно дело е образувано пред ВАС по жалба на директора на СУ “Д-р Петър Барон” в Пазарджик, в качеството й на участник в конкурс.
Според магистратите са заложени множество критерии, които имат субективен характер, отнасят се до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип и усъвършенстване и комуникационни умения. Евентуалната незаконосъобразно формирана комисия, която ще оценява качествата на кандидатите, възможността за субективизъм при оценката, влияят пряко върху законосъобразността на конкурса и пряко засягат всеки участник в този конкурс.
От своя страна, централизираното провеждане на стотици конкурси за директори на институции в системата на образованието, които са обявени в момента, при действието на незаконосъобразни правни норми, би представлявало действително сериозно засягане на обществения интерес, включително и на жалбоподателката като участник, смятат върховните съдии.

Предварителното изпълнение на наредбата би причинило значителни и трудно поправими вреди, както на интересите на участниците в конкурса, конкретно и на жалбоподателката, така и на защитимите обществени интереси, които са предмет на регулиране. Това е така и предвид несигурността, свързана с действителността на евентуално възникналите вследствие на конкурса трудови правоотношения, в случай че наредбата бъде отменена от съда и неблагоприятния ефект върху провеждането на предстоящата учебна година.