• Ще бъдат обособени нови социални центрове, които ще се помещават в част от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа

  • Румяна Петкова: Община Благоевград има цялата палитра от социални услуги благодарение на кмета Камбитов и неговия екип

 

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов направи първа копка по проекта „Социална инфраструктура и услуги за деца“. На официалната церемония присъстваха Румяна Петкова – изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, областният управител Бисер Михайлов, председателят на ОбС- Благоевград Радослав Тасков, заместник-кметовете на община Благоевград, екипът по проекта и граждани.


„Срокът за СМР е месец март, а за цялостното завършване на обекта е месец октомври. Тук е мястото да благодаря на Румяна Петкова за добрата съвместна работа между община Благоевград и Агенцията за социално подпомагане. Ние сме един от най-големите доставчици в Югозапада. Към момента предоставяме 21 услуги. С новите три ще станат 24. Работим за разкриването на още две услуги. Подписахме и договор за лични и социални асистенти. Още 20 са подали документи. Ще изпълним абсолютно всички заявления. Там, където няма възможност да се финансира от Централния бюджет, ще дофинансираме със собствени средства. Това е социалната отговорност на общината, защото тук не става дума просто за услуги, а за хора, които имат нужда от подкрепа“, каза д-р Камбитов.


Румяна Петкова поздрави кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов за добрата работа. „Община Благоевград има цялата палитра от социални услуги благодарение на г-н Камбитов и неговия екип. Община Благоевград е един добър партньор и коректив на държавната власт“, каза по време на церемонията Румяна Петкова.
По традиция бе отслужен водосвет от отец Андон Шавулев, а възпитаници от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград раздадоха питка и мед за здраве на присъстващите.
С реализиране на проекта ще бъдат обособени нови социални центрове, които ще се помещават в част от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа, като за целта ще се извърши преустройство и ремонт. Домът за деца, лишени от родителска грижа, е закрит от началото на м. януари 2018 г. и оттогава по-голямата част от сградата не се използва. Новоизградените центрове ще бъдат в съответствие с утвърдените от Министерството на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. Общата стойност на проекта е 1 176 500.00 лв.


Целта е да се постигне осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура за развиване на три нови социални услуги в общността на територията на общината, а именно Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги; Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства – капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги; Център за обществена подкрепа – капацитет 100 места.
Проектът предвижда и осигуряване на подходящо обзавеждане и оборудване за социалните услуги, което ще гарантира безопасна и сигурна среда за ползвателите.
Преди официалната церемония се проведе пресконференция, на коята бяха разяснени подробности по изпълнението на проекта.

Гледайте видео:

Днес направихме първа копка по проект „Социална инфраструктура за услуги за деца“. Благодаря на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане -Румяна Петкова за високата оценка на Община Благоевград в социално отношение. С реализирането на проекта ще бъдат обособени нови социални центрове, които ще се помещават в част от сградата на бившия Дом за деца лишени от родителска грижа. Към момента предоставяме 21 услуги. С новите три, ще станат общо 24. Работим за разкриването на още две услуги.

Публикувахте от Atanas Kambitov в Понеделник, 11 февруари 2019 г.