Върховният касационен съд отмени осъдителната присъда на бившия енергиен министър Румен Овчаров по обвинението за умишлена безстопанственост, ощетила в периода 2006-2007 година мини “Бобов дол” с над 2, 6 млн. лева.

Отменена е присъдата и на бившия изпълнителен директор на дружество Пламен Стефанов.

Според върховните съдии при постановяване на присъдите – две години условно с четиригодишен изпитателен срок, вече несъществуващият Апелативен специализиран наказателен съд е ограничил правото на защита на Овчаров и Стефанов.

“Осъдителните правни изводи на проверявания съд са оскъдни до степен на липса на такива, което е съпоставимо с липса на мотиви и съставлява съществено процесуално нарушение”, пише още в мотивите на съда.

Делото е образувано по протест и жалби на двамата от една страна, и от мината – от друга. Според апелативната съдебна инстанция Овчаров е признат за виновен в това, че в периода 9 юни 2006 – 18 юли 2007 г. в качеството си на министър на икономиката и енергетиката умишлено не упражнил достатъчен контрол върху работата на изпълнителния директор Пламен Евтимов, на когото било възложено управлението, разпореждането и отчитането на обществено имущество във връзка със сключването и изпълнението на договор за отдаване под наем на „Ораново“ ЕООД на активи на „Мини – Бобов дол“. От това са последвали значителни щети за 2 659 040,60 лв., а деянието представлява особено тежък случай.

Тричленният състав на ВКС приема, че по-долната инстанция е допуснала груби нарушения. Така е ограничено правото на защита на подсъдимите. Освен това спецапелативният съд е допуснал нарушения, обосноваващи незаконосъобразно проведена доказателствена и аналитична дейност. Решението на ВКС е окончателно.

Делото е върнато за ново разглеждане на Софийския апелативен съд, който след 27 юли пое делата, гледани дотогава от второинстанционния спецсъд.