Владимир Георгиев черпи идеи от младите на форум в Самоков

Кметът на Самоков Владимир Георгиев бе специален гост на младежкия форум “Повече от всякога”. Събитието бе организирано от  Биляна Стамова, преподавател по икономика в ПТГ “Никола Вапцаров”, и от Георги Николов – Гопето, председател на фондация “SEED”.

Целта е споделяне на идеи, интереси и кариерно развитие за младежи в последните класове от средното образование.

„Благодаря на организаторите за поканата. Имах възможността да говоря и споделям за моите житейски и професионални пътища, да отговарям на въпросите на младите хора, но по-ценното за мен е, че заявих, че съм отворен и подкрепям инициативите им и че ще разчитам на тяхната помощ за идеи.

За мен е важно младото поколение да среща разбиране, да бъде насърчавано към инициативност и да знае, че екипът на Община Самоков искаме да ги чуем и да знаем какво и как си представят те да се случва в нашия град. Споделих с тях виждането си, че ако искат нещата да се променят, те трябва да бъдат част от промяната. А това значи активност“, сподели градоначалникът Вл. Георгиев.