Временна комисия от съветници в Сапарева баня проверява водоем след сигнал на Иван Адвокатски

 

Временна комисия от общински съветници в минипарламента на Сапарева баня ще провери сигнал за състоянието 4 кубиков водоем край Паничище. Според жителя на общината Иван Адвокатски мястото е в изключително в лошо състояние,  разрушена е оградата около водоема, а имуществото е повредено.  Комисията се състои от петима души, представители на всички парламентарно представени партии и коалиции в минипарламента на Сапарева баня. Тя трябва да извърши проверка и представи становището си на следващата сесия в края на месец юли.  Освен това отново временна комисия от съветници ще работи по промени в Наредбата за предоставяне на концесия на минералната вода. Концесията за добив на минерални води има за предмет използване на минералните води чрез водовземане и се предоставя при условията и по реда на Закона за концесиите, доколкото в Закона за водите не е уредено друго.  „Предвижда се да бъдат уточнени и тарифите, както и  срокът за отдаване на концесия“, стана ясно по време на сесията на ОбС Сапарева баня .

Избраниците бяха единодушни като не дадоха съгласието си, строителната компания АДИУМ ЕООД да изгради собствен водоизточник . Причината е , че той навлиза в района на защитени зони, а непосредствено след това общината пък ще прави собствен резервоар за снабдяване с питейна вода на живущите в местността „Света Богородица“, над стадиона в Сапарева баня .  Само преди дни пък позовавайки се на  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение н АДИУМ ЕООД   за „Изграждане на ново водовземно съоръжение в урегулиран поземлен имот , от РИОСВ -Перник обявиха, че ОВОС не следва да се извършва.