Thursday, July 18, 2024
HomeАктуално от днесВСС освободи зам.-председателя на Районния съд в Благоевград съдия Владимир Пензов по...

ВСС освободи зам.-председателя на Районния съд в Благоевград съдия Владимир Пензов по искане на новата шефка В. Коева

Името на новия заместник остава тайна, докато мине обжалването

08-08-01-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%b2
Владимир Пензов
08-08-01-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0
Вера Коева

Зам.-председателят на Районен съд-Благоевград съдия Владимир Пензов бе освободен от длъжност след предложение, направено от административния ръководител Вера Коева и гласувано от съдийската колегия на ВСС. Вера Коева обясни решението си с правото си да сформира свой ръководен екип. „Колегата Пензов е от стария управленски екип, а аз искам да сформирам свой, който да изпълнява управленската концепция, с която спечелих конкурса”, каза съдия В. Коева. На този етап тя се въздържа да обяви името на новия си заместник, тъй като ще изчака да влезе в сила решението на ВСС, което може да бъде обжалвано във ВАС. Владимир Пензов бе назначен за зам.-председател на Районен съд – Благоевград на 30 май 2011 г. в управленския мандат на предишната шефка съдия Екатерина Николова. След изтичане на 5-годишния мандат той беше вр.и.д. председател, но на 27 април 2016 г. беше предсрочно освободен от ВСС по предложение на шефката на Окръжен съд – Благоевград Катя Бельова, която тогава също беше вр.и.д. ВСС назначи за временен председател на РС – Благоевград Вера Коева, която след това се яви на конкурс. Вторият кандидат за шефското място беше нейният заместник Владимир Пензов, който обаче не се яви на конкурса с мотива, че не е спазен новият Закон за съдебната власт, в който е посочено, че кандидат за председател следва да се излъчи от Общото събрание на съдиите. Тъй като липсва приета наредба за правилата, по които това се случва, Владимир Пензов поиска процедурата по избора да бъде прекратена, но съдийската квота от ВСС отхвърли молбата му и Вера Коева бе избрана с 8 гласа „за” и 5 „против“ на 25 октомври миналата година. Съдия Владимир Пензов ще обжалва кадровите решения на ВСС във ВАС.

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular