Ковид мерките на територията на област Кюстендил бяха официално въведени.

Те влизат в сила от полунощ на 13-и октомври.

Това стана ясно след пуснатата заповед № РД -01-434 от 11.10.2021 г. от д-р Златко Величков, директор на Регионалната здравна инспекция-Кюстендил (РЗИ-Кюстендил)

НАРЕЖДА:

 1. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и др. школи.
 2. 2. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 3. Преустановяват се провеждания на събирания от частен характер (сватби, кръщенета и други).
 4. Преустановяват се провеждания на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
 5. Преустановяват се провежданията на всички масови мероприятия като музикални и други фестивали, събори, общоселищни празници, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
 6. Преустановяват се провежданията на масови спортни събития както на закрито, така и на открито, с изключение на включените в годишния държавен спортен календар, като същите се провеждат без публика.Тренировъчната дейност се провежда само за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.
 7. Преустановяват се посещенията на фитнес зали, спортни зали и клубове, йога центровете, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни центрове, СПА центрове и уелнес центрове.
 8. Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите и носене на защитни маски за лице.
 9. Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии.
 10. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
 11. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 12. За учениците от област Кюстендил се въвежда ротационен принцип на обучение съгласно график, изготвен от РУО – Кюстендил.
 13. Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемични мерки.
 14. Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение – спазване на дистанция и избягване на струпване на хора.
 15. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от и в област Кюстендил.
 16. Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки и др.)
 17. Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки и др.)

 

 1. II. Изключение се допуска по т.4 и т.15, когато 100% от персонала в съответния обект, зает с мероприятието, е ваксиниран или преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено до 24 часа преди влизане в обекта/ началото на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, установено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.
 2. Ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е длъжен да създаде необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:
 3. са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или преболедуване

б)  представят отрицателен резултат от проведено до 24 часа преди влизане в обекта/ началото на мероприятието изследване по метода на полимерно верижна реакция за COVID-19 или антигенен тест, удостоверено чрез валиден документ.

III. Изключение се допуска по т.7, когато 100% от персонала и посетителите в съответния обект е/са ваксиниран/и или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или преболедуване съгласно заповеди на министъра на здравеопазването.

 1. IV. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. и Заповед № РД -01-743 от 31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
 2. V. Контрол за спазване на противоепидемичните мерки, въведени с настоящата заповед, на територията на област Кюстендил, се осъществява от областния управител на област Кюстендил, РЗИ-Кюстендил, ОД на МВР –Кюстендил, ОБДХ- Кюстендил, Дирекция „Инспекция по труда” –Кюстендил и РУО-Кюстендил и кметовете на общините на територията на област Кюстендил.
 3. VI. Заповедта влиза в сила от 00,00 часа на 13.10.2021 г.

Заповедта да се доведе до знанието на ръководителите на всички институции, посочени в т. V, за сведение и изпълнение.

Мерките, въведени с настоящата заповед, могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка.