Въглищата, пелетите и дървата за огрев в Дупница държат старите си цени, търсенето е слабо

Старите си цени държат въглищата, пелетите и дървата за огрев в Дупница преди старта на отоплителния сезон. В момента има достатъчно отоплителни материали, но търсенето е слабо,споделиха  търговци.

„Пелетите са 600 лв. за тон. Кубик дърва – букови и дъбови, е 180 лв. Чувал с 25 кг донбаски въглища струва 25 лв. Отоплителните материали сега не са поскъпвали. Това са цени от пролетта. В склада имаме достатъчно и дърва, и пелети, и въглища, но търсенето все още не е голямо. Запасяват се хората, но по малко”, обясни управителката на „Топливо” Румяна Шангалова. Тя не се ангажира с прогноза за цените с настъпването на зимата и нарастването на потреблението.

Както е известно, основен ангажимент при снабдяването с дървесина за предстоящия отоплителен сезон имат общините. Доставянето е по заявления на физическите лица, които можеха да се подават до 31 март, след което списъците се изпращат до директорите на съответните горски стопанства.

Горското стопанство в Дупница е осигурило необходимите дърва за огрев – предимно широколистни, каквито се търсят, увериха оттам. „Доставката на дърва за отопление е на финала. Осигурили сме дървата на 98 % от домакинствата от общините Дупница, Бобошево и Бобов дол, за които отговаряме. Хората вече са си ги получили на адрес. Има за доставка още малко в Крайници и Яхиново. Тази година започнахме от рано – още през януари, и имаме села като Слатино и Джерман, където сме заредили дървата на почти 100 % от домакинствата. В двете села остава за дозареждане само малко акация“, посочи шефът на лесничейството Атанас Диманков. А за цените уточни: „Дървата, които се добиваха от хората, дори са малко по-евтини в сравнение с миналата година. Един кубик метровки излиза 100 – 120 лв. Имаме дърва и за продажба от склад, включително инарязани. Складът ни в Дупница е пълен. Един кубик от нарязаните широколистни е 144 лв., а от иглолистните – 106 лв., с включен  ДДС“.

Юлияна КОЛЧАКОВА