Между 20 и 28 души ще получават помощ по проекта „Патронажна грижа +”, спечелен от община Бобов дол по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”. Нуждаещите се възрастни и хора с увреждания ще бъдат обслужвани от 7 лични асистенти, които все още се набират. Личните асистенти ще бъдат в помощ на потребителите на услугата за по 2 часа на ден. Подкрепата ще се оказва чрез услуги в домашна среда. Помощта е безвъзмездна, с финансиране от държавата. Контролът относно спазването на приетите нормативни и други правила ще се осъществява от общинския отдел за социална политика и здравеопазване, където са назначени двама служители. „Услугата ще се предоставя 1 година 2, считано от 15 септември, от общината, чрез отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване”. Няма да ползваме външен доставчик, каквото право имаме по принцип. Такова е и предложението, по което Общинският съвет трябва да вземе решение на заседанието си на 14 септември”, съобщи председателят на местния парламент Елеонора Христова.

Юлияна КОЛЧАКОВА