Служители на Дирекция на Природен парк “Рилски манастир” възстановиха табло в началото на пътеката към Стобските пирамиди, в близост до село Стоб.
Дървената конструкция на табелата е ремонтирана, поставени са нови дървени елементи за по-голяма устойчивост. Изцяло са подменени и информационните панели.
Припомняме, че през септември бе възстановена екопътеката към Стобските пирамиди. Бяха изградени нови 180 метра предпазни парапети, които са обработени с естествени масла като защита от неблагоприятните атмосферни условия, а в основата си са бетонирани и подсилени с крепежни винтове. Реновирани са две беседки, изградени са десет пейки, както и кътове за отдих на две места по протежение на екопътеката. В опасните за посетителите участъци са монтирани дървени укрепления в хармония с природата, които едновременно с това предпазват и почвата от ерозионни процеси.