С 10 милиона лева събрани местни данъци и такси приключва 2021 година община Банско. Най-голям дял от приходите в общинската хазна идват от данък върху недвижимите имоти – 3,3 млн. лв., и от данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин – 3 млн. лв. Третият по големина приход в размер на 2,3 млн. лв. е от таксата за битови отпадъци. В трудната за туризма година на пандемични ограничения от туристически данък в общината са постъпили 686 хил. лв. Почти в същия размер е и сумата, която са платили банскалии като данък за притежаваните от тях моторни превозни средства. През изминалата година от общинската данъчна служба са предприети поредица от мерки за намаляване размера на просрочените задължения на физически и юридически лица чрез доброволно изпълнение и принудително събиране. Съставени са 1572 акта за установяване на задължения по декларация, повечето от които са на физически лица. От тях е и големият недобор – от общо 386 хил. лв. задължения са погасени едва 62 хил. лв.
Въпреки трудната година събираемостта от юридическите длъжници е по-добра в сравнение с физическите. От дължими по актове 339 хил. лв. фирмите са издължили 203 хил. лв.