В изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г. на 28 март 2021 г. в 3,00 ч. местно време се въвежда лятно часово време, съобщиха от Българския институт по метрология. Тогава часовниците се преместват с един час напред. Отговаряйки на гражданските инициативи, през февруари 2018 г. парламентът призова Европейската комисия да направи оценка на директивата за лятното часово време и при необходимост да представи предложение за преразглеждането й. След оценката, която получи 4,6 млн. отговора (84% бяха в полза на прекратяване на смяната на часовото време), ЕК внесе предложение. То трябва да бъде договорено между парламента и лидерите на страните от Европейския съюз. ЕС първоначално създава единен режим за лятното часове време през 1980 г., за да осигури хармонизиран подход за смяната на часовото време в единния пазар, тъй като дотогава националните практики и графици за лятно време са се разминавали. Сегашната директива задължава страните от ЕС да преминават на лятно часово време в последната неделя на март и обратно към стандартно часово време в последната неделя на октомври.