Вътрешно отделение в МБАЛ-Самоков чака ремонт по „Красива България“

Община Самоков внесе проект по „Красива България” за ремонт на вътрешно отделение на МБАЛ – Самоков. Вътрешно отделение се намира на шестия етаж в сградата на болницата. Вследствие на над тридесетгодишната експлоатация на отделението, състоянието му е много лошо. Обект на проекта по «Красива България» е блок «А». Блок «Б» също ще бъде ремонтиран през тази година, като с него кандидатства болницата по мерките, финансирани от Министерство на здравеопазването, за преодоляване на последствията от Ковид 19. По този начин цялото вътрешно отделение ще бъде обновено до края на тази година.

Към момента анализа на състоянието показва, че широчината на вратите не отговаря на изискванията за болнични легла. Облицовките и настилките в баните са компроментирани. Осветлението не отговаря на съвременните стандарти. В проекта е заложено  подмяна на старите дървени  с нови алуминиеви врати. Стените ще бъдат ремонтирани чрез изкърпване на компроментирана гипсова шпакловка, полагане на мазилка и поставяне на антибакериален латекс.

В ремонта на таваните е включен монтаж на окачени тавани, което от една страна ще обнови помещенията, а от друга, ще има и енергоспестяващ ефект. В санитарните помещения и в манипулационните ще бъде поставена нова фаянсова облицовка и настилка от гранотигрес. Подовете в отделението ще се ремонтират с полагане на саморазливназамаска, а върху нея ще бъде положена антибактериална настилка. Част от предвидените строително ремонтни дейности включват подмяна на канализация в санитарните възли, оборудване за бани и тоалетни и подмяна на старо осветление в отделението с LED осветление.