Предложения и идеи за оптимизация на туристическия портал, който поддържа община Банско, бяха обсъдени на среща, организирана по предложение на туристическия бизнес и членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма към община Банско.

На провелото се заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма беше приет и актуализираният Летен културен календар за 2020 година. На срещата се акцентираха възможните начини за реклама на фестивалните вечери и летни активности за този сезон.
Относно предвидените в програмата Културни вечери „Традиции и изкуство“, инфотурове до двата археологически обекта „Свети Никола” и „Ситан Кале” и осигуряване на безопасността на туристите община Банско съвместно с Музеен комплекс – Банско и Национален парк „Пирин” ще ремонтира съществуващите парапети и указателни табели.