Monday, July 22, 2024
HomeРегионБобов долВ Бобов дол пускат в експлоатация фотоволтаик с мощност до 30 kW

В Бобов дол пускат в експлоатация фотоволтаик с мощност до 30 kW

Пускат в експлоатация фотоволтаична централа в Бобов дол. На предстоящо заседание общинските съветници в миньорския град ще вземат решение за учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия, преминаваща през имоти общинска собственост.

Подземната кабелна линия ниско напрежение е за присъединяване на фотоволтаична централа към електроразпределителната мрежа, намираща се в имот на Александър Методиев от Бобов дол. Проектната дължина на трасето е 89 м. Площта на засегнатите имоти от сервитута на трасето е 165 кв. м. Засегнати общински имоти са: общински парцел в регулация и улица.Трасето на прокарване през общинския имот е с дължина 10.16 м и засегната площ 21 кв. м.

Александър Методиев има разрешение за строеж от 2022 год., издадено е от гл. архитект на община Бобов дол за монтаж на инсталация на производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW. За обекта са представени становища от „Кюстендилска вода“ ЕООД, Регионална инспекция по околната среда и водите – София,  и разрешение от Областно пътно управление – Кюстендил.

 

За общинските терени с обща площ 113 кв. м е изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на недвижими имоти, която е в размер на 785  лв.

Освен учредяване право за изграждане на подземната кабелна линия, от Общинския съвет се очаква да одобри и пазарната оценка, като собственикът Методиев ще трябва да заплати сумата от 145.95 лева  за засегнатата площ от 21 кв. метра. Засегнатата площ от улицата,   съгласно Закона за  енергетиката, се ползва безвъзмездно, посочено е в докладната.Общинският съвет ще вземе решение по нея на заседанието си на 28 юни.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular