Рекултивация на депото на община Бобошево предстои това лято. От общината търсят фирма за проектиране, изпълнение на строително-монтажните работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството. Обявената обществена поръчка е на стойност 317 324,29 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 2 юли (петък).

Средствата за предстоящите дейности са осигурени по Оперативна програма „Околна среда 201-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по процедура чрез директно предоставяне „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ за изпълнение на проект техническа рекапитулация на общинското депо за неопасни отпадъци, намиращо се в местността Къро на община Бобошево.

Юлияна КОЛЧАКОВА